Recreatie

De cijfers

# 0

Aantal bezwaren

0

Totale besparing voor de recreatieve sector

Vrijstellingen worden vaak niet toegepast

Jaarlijks legt de gemeente de OZB-aanslagen aan u op. Hierbij houden gemeenten vaak onvoldoende rekening met vrijstellingen die van invloed zijn op het tarief dat u betaalt. Het gevolg kan zijn dat u 2 tot 5 maal teveel OZB betaalt. Wij treden namens u in contact met de betrokken gemeente. Als gevolg van de jarenlange ervaring, hebben wij met een groot deel van de Nederlandse gemeenten een prettig contact. Het doel van alle werkzaamheden is het tot stand brengen van een goede verstandhouding met de gemeente.

Geef mij vrijblijvend advies over recreatie!

Wij werken o.a. voor

;